ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α

Ο Αρτέμης Σώρρας είναι Κάτοχος ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου διαφορετικών χρηματοοικονομικών εργαλείων, των οποίων είναι Ανέκκλητος Πληρεξούσιος Διαχειριστής και ενεργεί πλήρως αυτόνομα ως ο μόνος αποφασίζων και ο μόνος υπογράφων επ’ αυτών.

Μέρος των ανωτέρω χρηματοοικονομικών εργαλείων, αφορά μια σειρά Χρεογράφων, αξιολόγησης ΑΑΑ, συνολικού ύψους 2,8 Τρις Δολαρίων Αμερικής. Το ποσό αυτό ούσα οφειλή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έχουν τη μορφή Διεθνών Συναλλαγματικών «International Bills of Exchange (IBOE)», οι οποίες διατηρώντας το χαρακτήρα, ως ενοχής εξασφαλιστικής της υποχρέωσης των οφειλετών Η.Π.Α., ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ήτοι είναι Μονομερώς και άμεσα εισπράξιμες στο σύνολο του οφειλομένου ποσού (ήτοι επί του όλου ποσού των 2,8 Τρις Δολαρίων Αμερικής), χωρίς μεσολάβηση τρίτων – δικαστηρίων ή άλλων, ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ.

Τα χρεόγραφα, καθώς και τα νομιμοποιητικά που τα συνοδεύουν, έχουν αναρτηθεί και στην οθόνη του UCC1, η οποία αναγνωρίζεται και εποπτεύεται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (FEDERAL RESERVE) των ΗΠΑ, ως πλατφόρμα για εμπορικές συναλλαγές. ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και για την συγκεκριμένη μη απορριφθείσα από τις ΗΠΑ αξίωση, το άρθρο του νόμου “Title 31 USC 3123 – SUBTITLE III, CHAPTER 31, SUBCHAPTER II, Sec. 3123”, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ, ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΤΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ, ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΧΡΗΜΑ.

ΣΧΕΤΙΚΟ Α: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΟΜΟΥ


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κατόπιν μίας σειράς συγκεκριμένων ενημερώσεων προς την Αμερικάνικη κυβέρνηση – Οφειλέτη, στις 28/ 09/ 2012, ο Αρτέμης Σώρρας, κατέθεσε σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό, το ποσό των α) Εξακοσίων Δισεκατομμυρίων ($600.000.000.000,00) δολαρίων ΗΠΑ, υπέρ της Κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας, και β) Σαράντα Οκτώ Δισεκατομμύρια Εννιακόσια Εκατομμύρια ($48.900.000.000,00) υπέρ της Κυρίαρχης Κυπριακής Δημοκρατίας, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, τελικούς Δικαιούχους μεριδίων των περιουσιών αυτών, ξεχωριστά και αυτοτελώς όλους τους αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς (Ελλήνων – Κυπρίων συμπεριλαμβανομένων).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Β: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γα: ΕΠΙΣΤΟΛΗ 12/ 09/ 2012
ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γβ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ 03/ 10/ 2012
ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γγ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ 26/ 10/ 2012
ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γδ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ 06/ 11/ 2012

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Δα: ΕΞΩΔΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η κατάθεση αυτή, συνοδευόταν με πρόταση που αφορά την αποπληρωμή, τόσο του Δημόσιου, όσο και του Ιδιωτικού χρέους, κοινοποιούμενη μεταξύ των άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Πρόεδρο του Αρείου πάγου, το ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ, χωρίς ουδέποτε και ουδείς εκ των προαναφερθέντων θεσμών, να έχει προβάλει την οιανδήποτε ένσταση, αντίρρηση, άρνηση ή απόρριψη και χωρίς να ασκηθεί εναντίον του ιδίου από τους ανωτέρω αρμοδίους, κανένα ένδικο μέσον.

ΟΙ ΔΥΟ (2) ΟΡΟΙ

Οι Δύο (2) Όροι που συνόδευαν την πρόταση χρηματοδότησης, ήτο ότι απαιτείται: α) Λογιστικός έλεγχος του Δημοσίου Χρέους από τότε μέχρι το 1973 και β) απόδοση ευθυνών σε όσους καταχράστηκαν Δημόσιο χρήμα το ίδιο διάστημα.

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΟΙ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΝΗΚΕ ΟΤΙ Η ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΔΙΖΑΝ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ!

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι οικονομολόγοι και οι επιστήμονες συνεργάτες του Αρτέμη Σώρρα, μετά από ενδελεχείς ελέγχους και υπολογισμούς, αποφάνθηκαν ότι το χρέος ήταν πολύ χαμηλότερο από αυτό που ανακοινωνόταν από την Κυβέρνηση.

Στις 19/ 03/ 2015, ακόμα και οι Δύο (2) ως άνω όροι, είχαν αφαιρεθεί!

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε: ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 09927/ 3-11-2012

Ο Αρτέμης Σώρρας προσπάθησε πάρα πολλές φορές να έρθει, σε επικοινωνία με την κυβέρνηση, πριν την υπογραφή του Τρίτου μνημονίου.

Παρόλο, που επιβεβαιώθηκε η λήψη της πρότασης με την υπ. αρ. 09927/ 3-11-2012 απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, καίτοι κοινοποιήθηκε νομίμως – επανειλημμένα – μέσω Δικαστικών Επιμελητών, η συγκεκριμένη πρόταση, τόσο προς τον Πρόεδρο, όσο και προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΣΤΑΣΗ Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ, ΑΠΟ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ, ΚΑΘ’ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΔΕ ΣΙΩΠΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑ, ΤΑ ΟΣΑ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Εα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Εβ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι Δύο (2) ανωτέρω όροι, οι οποίοι συνόδευαν την πρόταση χρηματοδότησης, ήταν η αφετηρία της εντατικής και επισταμένης – ενορχηστρωμένης Συκοφαντικής Δυσφήμισης κατά του ονόματος του Αρτέμη Σώρρα, των Περιουσιών αλλά και όλων των συνεργατών αυτού.

Δια μέσου των «Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» τροφοδοτείται μέχρι και σήμερα, ένας αθέμιτος πόλεμος λασπολογίας και χειραγώγησης της κοινής γνώμης κατά του Αρτέμη Σώρρα και των προτάσεων του. Η παραφιλολογία γύρω από τα έγγραφα των εργαλείων του Αρτέμη Σώρρα γίνεται συστηματικά από τα γνωστά – άγνωστα κέντρα.. σε απόλυτη συνεργασία με τη διοικούσα αρχή της κυβέρνησης και από τα ελεγχόμενα – κατευθυνόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ή μάλλον εξαπάτησης), τα οποία διαστρεβλώνουν και αποκρύπτουν την αλήθεια προς τον Ελληνικό και Κυπριακό λαό.

ΜΗΝΥΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Παρά τα αιτήματα που στάλθηκαν εξωδίκως, ζητώντας να λάβει ο ίδιος απάντηση και να υλοποιηθεί η πράξη, η κυβέρνηση, συνέχισε εις την υπογραφή των μνημονίων 2 και 3, δεσμεύοντας, μέσω των καταχρηστικών ορών, παντοιοτρόπως τη χώρα εσαεί υπέρ των δανειστών. έτσι, αναγκάστηκε να καταθέσει μέχρι και μηνυτήριο αναφορά, εναντίων των ασκούντων πολιτική διαχείριση – διοίκηση – για «Εσχάτη Προδοσία», «Κακουργηματική Απιστία» και «Παράβαση Καθήκοντος».
ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤ: ΜΗΝΥΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΦΡΑΓΙΖΕΙ ΑΜΕΤΑΚΚΛΗΤΑ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ! ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΩΝ IBOES.

Η νομιμότητα και εγκυρότητα της πρότασης του Αρτέμη Σώρρα, προκύπτει και επικυρώνεται από σειρά αδιαμφισβήτητων και αδιαφιλονίκητων στοιχείων.

Ένα εξ΄ αυτών, είναι η υπ’ αριθμ. 67650/2013 απόφαση του Η’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία κατέστη τελεσίδικη και αμετάκλητη και στο σκεπτικό της εν συντομία αναφέρονται τα εξής:

«ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, (ήτοι ο Αρτέμιος Σώρρας) δυνάμει αμετακλήτου πληρεξουσίου ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ, ΥΨΟΥΣ 600 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ ($ 600.000.000.000,00).
Το ποσόν αυτό έχει ενσωματωθεί σε έξι (6) διεθνή γραμμάτια του αμερικανικού ταμείου, ονομαστικής αξίας, εκάστου εκατό δισεκατομμυρίων δολαρίων (100.000.000.000,00), λήξεως τον μήνα Αύγουστο, του έτους 2014, τα οποία έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό καταπιστεύματος και φυλάσσονται προς πίστωση και χορηγία της Ελληνικής Δημοκρατίας»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ζ: ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (67650/13)


ΣΧΕΤΙΚΟ Α
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ UCC ΚΑΙ ΤΗΝ FEDERAL RESERVE

Το IBOE- Διεθνής Συναλλαγματική είναι ένα οικονομικό εργαλείο που προσφέρεται για την δέσμευση της αποπληρωμής του χρέους (Χρεόγραφο), το οποίο δημοπρατείται και είναι διαπραγματεύσιμο με το τμήμα Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για διακανονισμό και εκδίδεται όπως ορίζεται από το νόμο.

Ανακοίνωση του υπομνήματος της νομοθεσίας:

“NOTICE OF MEMORANDUM OF LAW-Points and Authorities in Support of International Bill of Exchange TITLE 31 , SUBTITLE III , CHAPTER 31 , SUBCHAPTER II , Sec. 3123. – Payment of obligations and interest on the public debt.
(a) The faith of the United States Government is pledged to pay, in legal tender, principal and interest on the obligations of the Government issued under this chapter.
“(b) The Secretary of the Treasury shall pay interest due or accrued on the public debt.”
“Those who constitute an association nationwide of private, unincorporated persons engaged in the business of banking to issue notes against these obligations of the United States due them;
whose private property is at risk to collateralize the government’s debt and currency, by legal definitions, a “national banking association”; such notes, issued against these obligations of the United States to that part of the public debt due its Principals and Sureties are required by law to be accepted as “legal tender” of payment for all debts public and private, and are defined in law as “obligations of the United States”, on the same par and category with Federal reserve notes and other currency and legal tender obligations.”
The IBOEs of this specific portfolio are backed by the Uniform Commercial Code (UCC), whose authority exceeds the State’s statutory laws. UCC is the foundation of the Federal Reserve Act, 1913, and has been the backbone of the US financial system since its implementation.
The Legal contractual procedure established for trading IBOEs is through the UCC Filing and the Financing Statement.

The International Bill of Exchange (IBOE) is a legal tender as a national bank note, by legal and/or statutory definition (UCC 4-105 12 CFR Sec 229.2, 210.2, 12 USC 1813), issued under Authority of the United States Code 31 USC 392, 5103, which officially defines this as a statutory legal tender obligation of THE UNITED STATES, and is issued in accordance with 31 USC 3123 and HJR – 192 (1933) which establish and provide for its issuance as “Public Policy” in remedy for discharge of equity interest recovery on that portion of the public debt to its Principals, and Sureties bearing the Obligations of THE UNITED STATES”.
ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ, ΤΟ UCC ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ “BANK STATEMENT” ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΩΣ ΕΝΤΟΛΗ – ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.