Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο κ. Αρτέμης Σώρρας, ως νόμιμος δικαιούχος Διεθνών συναλλαγματικών – International Bills Of Exchange (IBOE) – Χρεογράφων της Αμερικάνικης Κυβέρνησης, έχει κάθε δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει δια παροχή δανείου σε κράτη όπως αυτός αποφασίσει, με την προϋπόθεση να ενημερώσει το Αμερικανικό Δημόσιο από πριν και δίδοντας τον απαιτούμενο χρόνο για τυχόν ενστάσεις έναντι της οποιασδήποτε πράξης δανεισμού που προτίθεται ο ίδιος να προχωρήσει.

Η πρόταση κατατέθηκε στην Κυβέρνηση, αρχικά μέσω του Προξενείου της Αμερικής – Νέα Υόρκη, στη συνέχεια στάλθηκαν συμπληρωματικά άλλα σχετικά έγγραφα μέσω του προξενείου του Καναδά – Οντάριο και στο τέλος δια χειρός με πρωτόκολλο παράδοσης και εξώδικη αναφορά.

1. Ποσό χρεογράφου για αγορά όλων των υφιστάμενων δανείων από τους ξένους δανειστές και χρηματοδότηση των νέων αναγκών 600.000.000.000 (600 δις) Δολάρια Αμερικής
2. Κουπόνι επιτοκίου 0%
3. Επιπρόσθετα, υπάρχει ξεχωριστό πακέτο στήριξης των τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα. Θα συμφωνηθεί εάν δεν αρκεί η κάλυψη με το πιό πάνω χρεόγραφο. Το επιτόκιο θα συμφωνείται με την κάθε πλευρά ξεχωριστά και βάσει του είδους του έργου και της μελέτης βιωσιμότητας. Θα κυμαίνεται από 0% (σε ειδικές περιπτώσεις μέχρι και 0,5%)
4. Λήξη/Αποπληρωμή δανείου Όπως αυτό θα συμφωνηθεί (50 – 100 έτη)
5. Πληρεξούσιος δικαιούχος Κος Αρτέμης Σώρρας
6. Επιτροπή διαχείρισης και ελέγχου Επιτροπή Επιστημόνων και Ειδικών στους διάφορους τομείς
7. Αναγνώριση US Treasury
US Treasury Offset Payments
United States Secretary of Transportation
8. Εγγύηση/Αντασφάλιση Ομόλογα Ελληνικού Κράτους
9. Αξία Ελληνικών ομολόγων 1:1
10. Μεταφορά των Ελληνικών ομολόγων με τη μέθοδο DVP (Delivery Versus Payment) Τα χρεόγραφα θα ρευστοποιηθούν και αφού τα χρήματα βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό που θα δημιουργηθεί υπέρ της Ελλάδος θα μεταφέρονται ομόλογα Ελληνικά έναντι των χρημάτων που θα παραδίδονται.
11. Εκταμιεύσεις Κάθε εκταμίευση θα ακολουθεί το πρόγραμμα πληρωμών που θα κατατεθεί μαζί με την τελική σύμβαση. Η αίτηση εκταμίευσης θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Επιτροπής Ελέγχου του ειδικού Ελεγκτή που θα αναθέσει ο κ. Αρτέμης Σώρρας. Σε περίπτωση διαφορών, αποφασίζει ή διαιτησία εντός εύλόγου χρονικού διαστήματος.
12. Αποπληρωμή Μετά την ρευστοποίηση του χρεογράφου και μετά την εκταμίευση, η Κυβέρνηση υποχρεούται να πληρώσει την πρώτη δόση, ήτοι περίπου το 10% του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο 90% θα αποπληρωθεί σταδιακά και σε όσα έτη αποφασιστεί (50 – 100).
13. Κόστος ελέγχου της διαχειριστικής / ελεγκτικής επιτροπής κατά την έναρξη, του ελέγχου του φακέλου και κατά τη λειτουργία ως εποπτική συμβουλευτική επιτροπή. 0%
Σε ειδικές περιπτώσεις, εάν και εφόσον ζητηθούν οι επί μέρους υπηρεσίες της Επιτροπής από την Ελληνική  Κυβέρνηση, θα υπάρξει ξεχωριστά ειδική συμφωνία. Έχει γίνει πρόνοια πρόωρης εκταμίευσης βάσει προσωρινής συμφωνίας μέχρι να γίνει η τελική σύμβαση για όσα χρήματα συμφωνηθούν βάσει της έκθεσης που θα παρουσιάσει η Κυβέρνηση.

14. Όροι & Προυποθέσεις α. Λογιστικός έλεγχος του Χρέους από επιτροπή διεθνών εμπειρογνωμόνων υπό την εποπτεία του Αρείου Πάγου για την εξακρίβωση του πραγματικού ύψους του Δημοσίου Χρέους και αν διαπιστωθούν παρατυπίεςβ. να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους δημόσιους παραγοντες.
15. Επιτροπή Διαιτησίας: Θα γίνει αποδεκτή από κοινού και εκ περιτροπής εάν χρειαστεί Διαιτητικό Δικαστήριο.
 •  Οικονομολόγος – Σύμβουλος 1
 • Οικονομολόγος – Σύμβουλος 2
 • Δικαστικός Εισαγγελέας
 • Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι:
  Σύμβουλος 1 – Χρηματοδότη
  Σύμβουλος 2 – Ελληνική Κυβέρνηση
 • Εξαγορά του εξωτερικού δανεισμού, τελικό επιτόκιο 0 % (αρχικώς 0,5 % μέχρι να ακυρωθούν τα μνημόνια των ξένων δανειστών),
 • Χρηματοδότηση των νέων αναγκών, επιτόκιο 0 % (αρχικώς 0,5 % μέχρι να ακυρωθούν τα μνημόνια των ξένων δανειστών),
 • Χρηματοδότηση των τραπεζών με αυστηρότερους όρους και επιτόκιο που θα συμφωνηθεί,
 • Η αναχρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα στις περιπτώσεις και σε συνδυασμό με τις τράπεζες εάν και εφόσον ζητηθεί, θα συμφωνηθεί με χαμηλό επιτόκιο (θα κυμαίνεται από 0 – 0.5 % εξαρτάται από τις περιστάσεις και το πλάνο βιωσιμότητας).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ, ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΧΑΡΕΣ, ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΔΕ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΞΕΝΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΕΦΙΚΤΟ.

Η εταιρεία ιδιοκτήτης των χρεογράφων έχει εμπορικό συμβόλαιο με το Αμερικανικό Δημόσιο και ειδικά με το Τμήμα Μεταφορών το όποιο χρωστάει στον δικαιούχο αυτά τα ποσά, για μεγάλα κρατικά έργα (τα δικαιολογητικά συνοδεύουν το χρεόγραφο). Η εταιρεία με τη σειρά της έχει ανέκκλητα μεταφέρει το δικαίωμα διαχείρισης, χρήσης και κατοχής προς τον κ. Αρτέμη Σώρρα. Τα χρεόγραφα είναι αναρτημένα στις οθόνες του UCC1 του Αμερικάνικου US Treasury.

Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει πρώτα να ενημερώνει γραπτώς το Αμερικανικό Δημόσιο όταν προτίθεται να μεταχειριστεί η να μεταβιβάσει τα χρεόγραφα αυτά για όποιες εμπορικές συναλλαγές αποφασίσει. Η αδιαφιλονίκητη επικύρωση της εγκυρότητας των διεθνών συναλλαγματικών, της πρότασης και των εγγράφων που συνοδεύουν, έχει προκληθεί από τον ίδιο τον κ. Σώρρα για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας, βάσει των παγκοσμίων νόμων που διέπουν τέτοια θέματα και συγκεκριμένα δια μέσου τεσσάρων διαδοχικών επιστολών του, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με συστημένη αποστολή και με πρωτόκολλα παραλαβής, προς τους άμεσα εμπλεκομένους (με ημερομηνίες 12/10/2012, 03/11/2012, 28/11/2012 και 6/11/2012) και συγκεκριμένα προς τους:

 • Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής, κ. Timothy Geithner,
 • Τμήμα ελέγχου του θησαυροφυλακίου, της Αμερικής υπεύθυνο για τις πληρωμές (Off set Payments)
 • Τμήμα Μεταφορών, κ. Raymond H. LaHood
 • Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα, κ. Mario Draghi
 • Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Jose Emanuel Barroso
 • ΔΝΤ, κα Christine Lagarde
 • Ελληνική Δημοκρατία, τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό, τη Βουλή και τον Άρειο Πάγο,
 • Τράπεζα της Ελλάδος
 • Κυπριακή Δημοκρατία, τον Πρόεδρο, την Βουλή και τον Γ. Εισαγγελέα,
 • Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Οι συναλλαγματικές έχουν κοινοποιηθεί με τους ανάλογους κωδικούς προς τον οφειλέτη US Treasury και με καλή τη πίστει δήλωσε και ενημέρωσε ότι προτίθεται να εκχωρήσει τα χρεόγραφα ως αντασφάλεια για να επιτευχθεί χρηματοδότηση της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλο και έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο για τυχών ενστάσεις ή αντιρρήσεις από τον οφειλέτη.

Ο κος Σώρρας, ως ο πληρεξούσιος νόμιμος δικαιούχος, ανέθεσε σε γνωστή δικηγορική εταιρεία στην Αμερική – Νέα Υόρκη, την ενημέρωση προς το Αμερικανικό Δημόσιο ως είθισται. Το εν λόγω δικηγορικό γραφείο, ενεργώντας εκ μέρους του κου Σώρρα αλλά και κατ’ εντολή του ιδίου για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης, ενημέρωσε για όλες τις πράξεις που προέβλεπε να γίνουν και ζήτησε εάν υπάρχουν αντιρρήσεις ή/και ενστάσεις για οποιοδήποτε θέμα να ενημερωθεί αναλόγως.

Το δικηγορικό γραφείο στην Αμερική, ανέλαβε να ενημερώσει πλήρως το Αμερικανικό Δημόσιο για την όλη διαδικασία εκ μέρους του κου Σώρρα και της Ελλάδος, με τις ακόλουθες επιστολές:

 • 1η επιστολή: 12/09/2012 
  Η πρώτη Επιστολή στάλθηκε στις 12.09.2012 όπου γίνεται αναφορά ότι ο κος Σώρρας είναι ο πληρεξούσιος δικαιούχος και περιγράφει όλους τους κωδικούς των χρεογράφων όπως αυτά έχουν εκδοθεί και όπου ανακοινώνει ότι ο ίδιος ανέθεσε σε εταιρεία κηδεμόνα να καταθέσει σε λογαριασμό στην τράπεζα (και γίνεται αναφορά για τις τράπεζες) με σκοπό την μετέπειτα χρήση των χρεογράφων ως αντασφάλιση για επικείμενο δανεισμό. Δόθηκαν είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες για ενστάσεις.
  ΚΑΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ.
 • 2η επιστολή: 03/10/2012 
  Αφού δεν υπήρξε καμία αρνητική αντίδραση μετά την πρώτη επιστολή, στις 03.10.2012 στέλνει νέα επικυρωμένη επιστολή όπου ανακοινώθηκαν οι κωδικοί των χρεογράφων που αποφάσισε ο Κος Σώρρας να καταθέσει προς πίστωση της Ελλάδος και της Κύπρου και παρατέθηκαν επικυρωμένα πιστά αντίγραφα των χρεογράφων που θα παραχωρούντο σε ειδικό κηδεμονευόμενο λογαριασμό εις πίστωση και των δύο ξεχωριστά.
  ΚΑΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ/ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ.
 • 3η επιστολή: 26/10/2012 
  Στις 26 Οκτωβρίου 2012 και αφού η Αμερικανική Κυβέρνηση δεν απέρριψε την πρόθεση ή/ και έφερε οιανδήποτε ένσταση να προχωρήσει ο δικαιούχος στην κατάθεση του χρεογράφου προς πίστωση της Ελλάδος και Κύπρου, ο κος Σώρρας προχώρησε και υλοποίησε τη νόμιμη μεταβίβαση των Χρεογράφων εις το όνομα και πίστωση της Ελλάδος και της Κύπρου αντιστοίχως.
  Στη συνέχεια ο ίδιος ανακοίνωσε και επικύρωσε προς την Αμερικανική Κυβέρνηση ότι υλοποίησε την μεταβίβαση των έξι (6) τεμαχίων Αμερικανικών χρεογράφων αξίας Εκατόν Δισεκατομμυρίων Δολαρίων έκαστο, δηλαδή 600 Δις USD, εις το Όνομα και την πίστωση της Ελλάδος και ενός τεμαχίου αξίας 48.926.500.000 USD για λογαριασμό της Κύπρου και ζήτησε / κάλεσε την Αμερικανική Κυβέρνηση να ενημερώσει εάν είχε οιανδήποτε αντίρρηση ή/ και ένσταση για αυτές τις μεταβιβάσεις και καταθέσεις των χρεογράφων και δόθηκε το χρονικό διάστημα μέχρι της 2 Νοεμβρίου 2012.
  ΚΑΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ.
 • 4η επιστολή: 06/11/2012 
  Στις 06/11/2012 η Αμερικανική Δικηγορική Εταιρία επικύρωσε εγγράφως ότι το Αμερικάνικο Δημόσιο δεν έφερε καμία αντίρρηση / ένσταση / εμπόδιο σε αυτήν την επένδυση / δάνειο / μεταβίβαση των Αμερικανικών Χρεογράφων, προς πίστωση και όφελος της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΛΗΞΑΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑ!

Άρα, αφού δεν υπήρξε καμία ένσταση ή και αντίρρηση από τους οφειλέτες προς τον κ. Σώρρα και τις προθέσεις του για τον επικείμενο δανεισμό και αφού έχει προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που προβλέπεται από την παγκόσμια νομοθεσία, τα χρεόγραφα του θεωρούνται ως επικυρωμένα από όλους τους εμπλεκομένους φορείς και ο νόμιμος δικαιούχος κ. Σώρρας, η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν με άνεση και νόμιμα να προχωρήσουν στην κατάθεση του χρεογράφου Αμερικανικού Δημοσίου στους δημόσιους λογαριασμούς τους και να προχωρήσουν στην «αυτόματη ρευστοποίηση» χωρίς κανένα πρόβλημα, έχοντας υπόψη την λειτουργία του «ποσοστιαίου χρηματο-οικονομικοπιστωτικού συστήματος» ή όπως αλλιώς λέγεται, του «fractional banking system».

Επίσης, βάσει του παγκόσμιου κανόνα «Bona Fide Transferee & Holder in Due Course» – «Καλή τη πίστει εκδοχέας»

Αφού ο δικαιούχος έπραξε όλα τα νόμιμα προς όφελός του παραλήπτη, αυτός μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της πράξης χωρίς να φέρει οιονδήποτε βάρος ή πρόβλημα.

Βάσει των πιο πάνω έχουν συμβεί τα ακόλουθα:

 • ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 12/09/2012,
 • Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗ/ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
 • Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗ, ΝΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΣΩΡΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ!

Τα χρεόγραφα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο, βρίσκονται ήδη κατατεθειμένα ως εγγύηση και όφελος της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας σε Κηδεμονευόμενο λογαριασμό (Custodial Account) στο όνομα της Ελλάδος και της Κύπρου αντίστοιχα, κάτω από την εποπτεία του Κηδεμόνα (εταιρεία που ανέλαβε την εποπτεία και την μεταφο¬ρά των χρεογράφων όταν απαιτηθεί)

Με αυτόν τον τρόπο κανένας δανειστής ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να προκαλέσει πτώχευση της Ελλάδος ή της Κύπρου, εάν η χώρα αδυνατεί να πληρώσει κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή.

Ο Κηδεμόνας, είναι υπεύθυνος στο να μεταφέρει τα χρεόγραφα που βρίσκονται υπό την κηδεμονία του στην τράπεζα που προαναφέρθηκε, ελεύθερα βαρών προς τον νέο δικαιούχο κατ’ εντολήν του πελάτη του. Ανά πάσα στιγμή που αποφασίσει η Κυβέρνηση, χωρίς να προβεί σε οιονδήποτε περαιτέρω έλεγχο (αφού όλες οι νόμιμες ενέργειες έχουν υλοποιηθεί από τον ίδιο τον δικαιούχο όπως αναφέραμε πιο πάνω), μπορεί να καταθέσει στους λογαριασμούς της τα χρεόγραφα, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο νέο ελεύθερο πάγιο, όπως εξάλλου κάνει με όλα τα άλλα αξιόγραφα που διαχειρίζεται και μπορεί άνετα να προβεί στην ρευστοποίηση δια μέσου του κρατικού συστήματος της.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΡΙΣΚΟΥ ΑΦΟΥ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΝΟΜΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΙΝ, ΔΕ ΔΙΝΕΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟ ΠΡΙΝ, ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.ΛΠ. ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΡΙΣΚΟ.